algemeen

DISC profielanalyse en de vluchtelingenproblematiek.

We zien het elke dag opnieuw op het journaal en in de kranten. Europa wordt klaarblijkelijk ‘overspoeld’ door vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Zoals we op datzelfde journaal kunnen zien heeft ook iedereen wel een mening of zelfs een oordeel over deze problematiek. De wereld van mensen kan complex zijn. Vanuit mijn fascinatie voor de DISC profielanalyse stel ik mij de volgende vragen omtrent de complexiteit van gedrag en communicatie die momenteel in Nederland ontstaan rondom bovengenoemd item.

Waarom….
  • …..hebben sommige mensen een enorme weerstand tegen de komst van deze vluchtelingen terwijl anderen diezelfde mensen met open armen ontvangen?
  • …..wordt de één overtuigd nadat feiten en argumenten zijn verzameld terwijl anderen vooral luisteren naar wat het gevoel hen ingeeft?
  • ….kijken grote groepen mensen van nature optimistisch naar dit thema en anderen weer pessimistisch?
  • …..nemen bepaalde mensen ogenschijnlijk makkelijk leiding en nemen anderen genoegen met het volgen van deze mensen?
  • …..zijn sommige mensen zo flexibel en hangen anderen aan procedures?

Het DISC model geeft hier een simpel antwoord op zonder simplistisch te worden of mensen in ‘hokjes’ op te sluiten. Het is een model dat de complexe werkelijkheid van mensen en hun gedragingen terugbrengt naar een overzichtelijk en begrijpelijk geheel. Hierdoor ontstaat binnen complexe thema’s wederzijds begrip en kunnen problemen en conflicten resultaatgericht worden opgelost.

Elk mens is uniek en elk mens heeft zijn eigen geschiedenis.

67ec55f3 51f7 4610 877f b653b74e3a0c
DISC profielanalyses wordt ingezet bij; individuele en team coaching, burn-out, conflicten, persoonlijke ontwikkeling, werving en selectie, team- en organisatieontwikkeling. 

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:
D    Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.
I    Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
S    Hoe u omgaat met veranderingen in uw omgeving.
C    Hoe u omgaat met regels, details en procedures.

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.

Wil jij meer weten over DISC, neem dan gerust contact op via info@hugolumens.nl of 06-83596614

Ik help mensen die wéérzin hebben in hun werk zodat zij weer zin krijgen om te werken.