Vergroten van de persoonlijke effectiviteit

online en offline coaching

Traditionele (individuele en groepsgerichte) coaching gaat uit van theorie, die middels een gesprek wordt overgedragen. Hugo Lumens voegt hier ervaring aan toe, maakt de methode meetbaar en het face-to-face coaching wordt aangevuld met e-coaching. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een unieke combinatie: Judo en DISC profielanalyse. Verbinding en begrip tonen voor de ander vormt de basis, eerst begrijpen, dan begrepen worden.

Coaching is:

  • Inzicht geven, vergroten van het bewustzijn, en het aanreiken van nieuwe mogelijkheden die tot verandering leiden.
  • Inzien dat je meerdere keuzes hebt om een probleem aan te pakken.
  • Resultaatgericht. We gaan niet vrijblijvend in gesprek, maar formuleren een duidelijk doel, en ondernemen actie om dat doel te bereiken
  • Faciliteren. We gaan er vanuit dat iedereen zijn doelen kan bereiken. Soms heb je moeite om de eerste stap te zetten, ondervind je bepaalde drempels, heb je een belemmerende overtuiging,  waardoor je onbewust jezelf saboteert. Met behulp van een coach word je bewust van deze drempels om ze vervolgens te overwinnen.

Dit uiterst succesvolle en uitgebalanceerde programma vergroot de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de gecoachte. Verder zal, naast DISC, ook andere technieken worden ingezet om organisatie- en teamdoelen te bereiken.  Hierbij kunt u o.a. denken aan het inzetten van Judo als metafoor voor communicatie waardoor inzicht ontstaat door fysiek te ervaren en met je hart te voelen.  Daarnaast kunnen ook zaken als geweldloze communicatie, kernwaarden, inzicht in allergie, valkuilen, uitdagingen, kernkwaliteiten, aan bod komen.

Kennis, inzichten en vaardigheden borgen in Coaching

Om kennis, inzicht en vaardigheden te borgen zal tussen de coachsessies 14 dagen worden ingepland om de theorie en ervaringen te laten inwerken en verankering te bereiken. Tevens wordt aan de deelnemer gevraagd om na iedere sessie een reflectieverslag te maken. Nieuwe gewoontes eigen maken gaat hand in hand met oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Om dit proces te waarborgen is ervoor gekozen om 3 maanden na afloop van de 5 sessies 1 terugkomdag in te plannen. Tijdens deze 3 maanden kan de coache terugvallen op de hulp van Hugo middels ‘Ε- en of Tele coaching’. Na afloop vindt er een evaluatie plaats. 

Prijsindicatie: Investering voor bovengenoemd traject is € 1750,00 excl. btw en reiskosten.

(online) persoonlijke en team coaching