• algemeen

    DISC profielanalyse en de vluchtelingenproblematiek.

    We zien het elke dag opnieuw op het journaal en in de kranten. Europa wordt klaarblijkelijk ‘overspoeld’ door vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Zoals we op datzelfde journaal kunnen zien heeft ook iedereen wel een mening of zelfs een oordeel over deze problematiek. De wereld van mensen kan complex zijn. Vanuit mijn fascinatie voor de DISC profielanalyse stel ik mij de volgende vragen omtrent de complexiteit van gedrag en communicatie die momenteel in Nederland ontstaan rondom bovengenoemd item. Waarom…. …..hebben sommige mensen een enorme weerstand tegen de komst van deze vluchtelingen terwijl anderen diezelfde mensen met open armen ontvangen? …..wordt de één overtuigd nadat feiten en argumenten zijn verzameld terwijl anderen vooral…