Iedereen fluitend naar het werk, dat is mijn droom!

Ju do it

 

Voel jij jezelf wel eens onzeker? raak je wel  eens betrokken bij (kleine) conflicten? heb je het gevoel dat je niet begrepen wordt? dat je het allemaal goed bedoelt, maar het kennelijk allemaal niet zo goed over komt?

Uit een onderzoek van de Florida State University (prof. W Hochwarter) blijkt dat hoe harder ergens communicatie nodig is , hoe minder het plaatsvindt. Werknemers voelen zich dan volkomen verloren op hun werk. Het gevolg is dat de betrokkenheid van de medewerker minder wordt, wat bij de leidinggevende weerstand kan opwekken.

Je wordt moe van het gedoe!

Levert dit gedoe dan de weerstand op? Nee, veel gedoe staat niet gelijk aan weerstand. Gedoe is evenredig aan verlies van energie in verschillende gedaanten. Hierbij denkend aan kwaliteitsproblemen, ontevredenheid, misverstanden, vertragingen en stijgende kosten.

“Het coachtraject heeft mij meer rust opgeleverd, door anders tegen situaties en mensen aan te kijken. Tevens heeft het mij meer duidelijkheid gegeven in de omgang met werk en thuis- situaties, waarom mensen op een bepaalde manier reageren en hoe ik daarmee kan omgaan”.
(moniek)

Hugo Lumens is onderscheidend in de markt door een unieke combinatie van Judo en DISC profiel analyse gekoppeld aan een persoonlijke coachsessie. Judo wordt ingezet als middel om mensen lichamelijk te laten voelen wat het resultaat is van meeveren of tegenwerken. Door deze fysieke beleving te verbinden met de theoretische kennis van het DISC-model ontstaat een ‘Leven Lang Leereffect’. het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s, partner en klanten beter te begrijpen. De kracht van deze unieke combinatie van DISC én trainingsoefeningen gebaseerd op de Judofilosofie heeft een positieve uitwerking op de effectieve communicatie en geeft een sterke impuls aan het nemen van verantwoordelijkheid.

Wat levert DISC op?

  • Effectievere onderlinge communicatie.
  • Fundamenteel inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl.
  • De vaardigheid om conflicten op te lossen of te voorkomen.
  • Leren om onderlinge verschillen te waarderen.
  • Positiever en effectiever samenwerken aan gemeenschappelijke doelen.

 

 

Wat levert een teamtraining op?

  • Fysieke beleving met een ‘Leven Lang Leereffect!’
  • Diepgaand inzicht in ieders individuele rol binnen het team.
  • Het besef dat meeveren meer oplevert dan tegenwerken.
  • De overtuiging dat ‘begrijpen voorafgaat aan begrepen worden’.

Het is mijn overtuiging dat bevlogen medewerkers méér toegevoegde waarde leveren.

“Hugo heeft ons met een groep van 50 medewerkers op een zeer plezierige wijze laten ervaren hoe samenwerken ècht voelt. De deelnemers gaven hem een 9 voor zijn bijdrage”
(Sabine Kern en Huub Brandts, Rijkswaterstaat Zuid Nederland)

note2