DISC Denkstijlen & Drijfveren (3D)

Ontdek waarom mensen doen wat ze doen.

Vraag jij je wel eens af hoe het kan dat de een besluitvaardig is terwijl de ander juist liever een afwachtende houding aanneemt. Hoe komt het dat de een houdt van regels, details en procedures waar de ander meer aandacht heeft voor de mens en zijn relaties?

Waarom doen mensen dingen op deze manier? Hoe pakken ze dat aan? En op welke wijze communiceren ze dit? Met andere woorden: Wat willen, denken, en doen mensen?

Waar DISC inzicht geeft in iemands besluitvaardigheid (D), manier van communiceren (I), omgaan met relaties en veranderingen (S) en volgen van regels, details en procedures (C), geeft het Denkstijlen en Drijfveren model inzicht in:

  • Hoe we iets doen of op welke manier we een taak of probleem aanpakken en
  • Waarom we iets wel of niet willen doen of waarom we ons wel of niet ergens prettig bij voelen.
3D 
DISC, Denkstijlen en Drijfveren

DISC
Geeft antwoord op de vraag welk gedrag mensen vertonen en hoe ze communiceren in  bepaalde situaties. Met DISC ontdek je welke voorkeursstijl iemand hanteert op het gebied van communicatie- en gedrag. Hiermee ben je in staat om elkaar beter te begrijpen. Er ontstaat vertrouwen doordat we elkaars taal spreken.

Denkstijlen
Geeft antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat voor mij voor de hand liggende zaken door een ander compleet niet worden gezien. Het geeft antwoord op hoe we iets doen of hoe we een taak of probleem aanpakken. Met de Denkstijlen weet je hoe iemand het werk tegemoet treedt en welke rol hij oppakt in het team. Waar de een meer denkt in theoretische mogelijkheden heeft de ander meer oog voor de praktische haalbaarheid. En waar de een denkt op macroniveau vanuit nieuwe kansen en mogelijkheden kijkt de ander meer vanuit microniveau. Vanuit bewezen praktijkervaringen en details.

Drijfveren
Van vroeger uit leven en werken mensen vanuit vier basis drijfveren: De een wil goede resultaten behalen door het volgen van gezonde principes volgens het ‘boekje’. De ander wil voor iedereen inclusief zichzelf op een betrokken en prettige manier de ruimte ervaren  voor ontwikkeling. Weer een ander wil zich het liefst op een bijzondere manier onderscheiden door een prestatie neer te zetten en doelen te bereiken op zijn eigen manier. De laatste categorie wil het liefst recht doen aan mensen en situaties door perspectief te bieden en een bijdrage te leveren.

Met de Drijfveren weet je hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk, naar klanten toe of als leidinggevende. Onze Drijfveren zijn Loyaliteit, Gelijkwaardigheid, Persoonlijke Vrijheid en Rechtvaardigheid. Vier belangrijke invalshoeken waaruit we overtuigingen halen over wat voor ons ‘gewoon’ of ‘normaal’ is.