In 7 simpele stappen inzicht en duidelijkheid over jouw toewijding, vitaliteit en betrokkenheid

Ken jij toevallig iemand die zich futloos voelt?

In 7 simpele stappen inzicht en duidelijkheid over jouw toewijding, vitaliteit en betrokkenheid op je werk.

Tijdens een feestje vorige week vertelde mijn gesprekspartner dat haar partner de laatste tijd zo weinig energiek is, geen zin meer heeft om iets te ondernemen. Hij ligt lusteloos en uitgeput op de bank. Hij slaapt slecht en onrustig. De hele dag maalt hij over zijn werk, de werkdruk en over sommige collega’s die de kantjes eraf lopen. De afgelopen weken ondervindt hij hinder van verkoudheidjes, een grieperig gevoel, hoofdpijn en maag- en darmklachten. Zijn emotionele spanningsboog is hoog, en hij stoort zich sneller aan het gedrag van hun kinderen. Hij heeft het gevoel dat hij een mislukkeling is.

hustle and bustle 1738072 340

Herken je één of meerdere van bovenstaande symptomen? Ben je op zoek naar een wetenschappelijk onderbouwd instrument om de oorzaak van deze symptomen op te sporen? Dan kan ik je helpen met meer informatie over de Werkenergieanalyse©.

Deze  Werkenergieanalyse© geeft jou in 7 effectieve stappen inzicht en duidelijkheid over jouw toewijding, vitaliteit en betrokkenheid op je werk.

 

De Werkenergieanalyse© in zeven simpele stappen:

1. Je krijgt inzicht in hoe bevlogen je bent in je werk
2. Je krijgt inzicht in jouw eigen energie- en stressbronnen
3. Je gaat dieper in op jouw persoonlijke doelen
4. Je krijgt inzicht in jouw energiegevers en energienemers
5. Je ontdekt jouw werkenergiebalans op functieniveau
6. Je ontdekt jouw flowgrafiek op functieniveau
7. Je maakt een persoonlijk prioriteitenplan

 
Nieuwsgierig? In mijn volgende blog vertel ik je meer over de toepassing van de Werkenewerkenenergieanalyse 1rgieanalyse®.

 

5 tips voor het effectief omgaan met complimenten en schouderklopjes

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat de baas de productiviteit van medewerkers kan opkrikken. Dit artikel stond woensdag 4 januari in de Limburger. Mooi artikel en velen waren het met de onderzoeker eens. Ook op L1 was dit item het gesprek van de dag. Maar hoe doe je dat nu, een compliment geven. In mijn workshops gebruik ik hiervoor het acroniem ‘ECHT’.

E xpliciet
C ompromisloos
H artelijk
T ijdig

 1. Het compliment moet expliciet zijn, d.w.z. duidelijk. Ik kreeg onderstaand compliment toen ik een nieuwe blouse aan had. ‘Die blouse staat je niet lelijk’.. ….. Tja, uiteraard goed bedoelt, maar niet echt duidelijk. Beter is: ‘Hugo, je hebt een mooie blouse aan’.
 2. Wanneer je een compliment geeft moet dat compromisloos zijn. Sommige mensen geven een compliment en verwachten van de ander ook een compliment terug. Geef dat  schouderklopje eens onvoorwaardelijk, gewoon omdat de ander iets goed doet, er leuk uitziet, jou geholpen heeft of om welke reden dan ook.
 3. Een compliment moet hartelijk zijn. Dat zit hem ook in de uitspraak en zelfs je non-verbale uitstraling. Ga niet om te oefenen complimenten uitdelen waar je niet achter staat.
 4. Geef het compliment op het tijdstip dat het hoort en niet bv. een dag later. Zeg dat je vriend(in) een leuk kapsel heeft als hij of zij terug komt van de kapper en zeg niet, ‘goh, ben je naar de kapper geweest?’

Vier punten, Hugo hoor ik je zeggen, terwijl in de titel van dit blog toch echt Compliment 1staat dat er 5 tips zijn voor het omgaan met complimenten. Klopt. Tip 5 heeft te maken met het ontvangen van complimenten. Ook dat is een hele kunst. Wanneer wij een compliment krijgen zijn we er heer en meester in om dit compliment meteen af te breken. ‘O dat valt wel mee, was in de uitverkoop’ is zo’n dooddoener bij het ontvangen van complimenten. We kunnen het goed met z’n allen, dat  bagatelliseren van welgemeende complimenten. Wie ontvangt een compliment als bovenstaand met bv. ‘dank je wel, ik ben er zelf ook heel erg blij mee’.

complimenten 0 page0

7 oorzaken die van invloed zijn op betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers.

De directeur liep met grote passen terwijl de stoom uit zijn oren kwam de productiehal binnen. Al vloekend en tierend baande hij rechtstreeks naar die ene medewerkster die met woorden tot aan de grond werd afgezaagd. Zij zakte in elkaar why icoonen werd al huilend getroost door enkele collega’s. De directeur had zojuist een klacht binnengekregen en de bewuste medewerkster hield hij hiervoor verantwoordelijk. Hij verdween net zo snel als hij was verschenen. Het resultaat was dat ik als bedrijfsleider vervolgens weken, nee maanden nodig had om het aanwezige personeel weer gemotiveerd te krijgen.

Goals marketing publiceerde in maart 2014 een whitepaper met 7 oorzaken die van invloed zijn op medewerkersbetrokkenheid en –bevlogenheid.

 1. Werkomgeving.
  Medewerkers willen allereerst een werkomgeving waar ze lekker aan het werk kunnen. Een omgeving met prettige voorzieningen die voldoet aan de (arbo)eisen, techniek die meewerkt en koffie die te drinken is.
 1. Cultuur en waarden.
  Mensen werken graag in een verbindende cultuur. Dat wil zeggen een cultuur waar men zich veilig en ondersteund voelt door collega’s en management. Waar de werkdruk gezond is en waar respect en integriteit belangrijke waarden zijn.
 1. Leiderschap en management.
  Organisaties met een duidelijke visie en koers, vertegenwoordigd door een sterke leider, hebben meer betrokken medewerkers. Daarnaast zijn de stijl en managementkwaliteiten van de direct leidinggevenden van sterke invloed op de betrokkenheid en het werkplezier van medewerkers.
 1. Doel en ontwikkeling.
  Werk moet waardevol, relevant en nuttig zijn. Medewerkers moeten zien en begrijpen wat hun bijdrage is aan het succes van de organisatie. Persoonlijke doelen en denkbeelden moeten matchen met de organisatiedoelen en -visie. En er moet voldoende ruimte zijn voor persoonlijke en werkgerelateerde groei en ontwikkeling.
 1. Erkenning en beloning.
  Erkenning voor het werk dat ze doen en daarvoor beloond worden, dat vinden medewerkers belangrijk. En terugkoppeling. Het liefste natuurlijk positieve terugkoppeling, maar ook tips om het werk beter en efficiënter te doen. Niet één keer per jaar in het beoordelingsgesprek, maar via doorlopende communicatie met collega’s en leidinggevenden.
 1. Invloed en autonomie.
  Medewerkers verwachten vertrouwen en een bepaalde mate van vrijheid om hun functie autonoom te kunnen uitvoeren. En dat er naar hen geluisterd wordt. Ze willen inspraak in de invulling van hun baan, hun afdeling en de koers en richting van de organisatie. Ze willen de dialoog kunnen aangaan, het liefst tot in de directiekamer.
 1. Informatievoorziening.
  Het werkt erg stimulerend als medewerkers goed op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen en veranderingen die de organisatie raken. Geef medewerkers inzicht in kerncijfers zoals verkoopresultaten en klanttevredenheid, zodat ze weten of ze goed bezig zijn.

f07cfe33 ed21 4a5d 8a3c 1fb3c6e178c9

Ben jij wel eens betrokken bij (kleine) conflicten? Heb jij ook wel eens het gevoel dat je niet begrepen wordt? Terwijl je het allemaal toch zo goed bedoelt. Heb jij ook moeite om bovenstaande factoren positief te beïnvloeden? Hugo Lumens haalt meer uit mensen.

Hugo Lumens is onderscheidend in de markt door een unieke combinatie van Judo en DISC profiel analyse gekoppeld aan een persoonlijke coachsessie. Judo wordt ingezet als middel om mensen lichamelijk te laten voelen wat het resultaat is van meeveren of tegenwerken. Door deze fysieke beleving te verbinden met de theoretische kennis van het DISC-model ontstaat een ‘Leven Lang Leereffect’. het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s, partner en klanten beter te begrijpen. De kracht van deze unieke combinatie van DISC én trainingsoefeningen gebaseerd op de Judofilosofie heeft een positieve uitwerking op de effectieve communicatie en geeft een sterke impuls aan het nemen van verantwoordelijkheid.

Neem gerust contact op voor een gratis gesprek over JUDO en DISC via info@hugolumens.nl of bel 06-835 966 14

 

Wat is de toegevoegde waarde van betrokken en bevlogen medewerkers?

Ons bedrijf onder de aandacht brengen willen we allemaal. Soms worden reclame bureaus ingehuurd die een prijzige campagne opzetten. Dit kan wellicht iets opleveren. Maar wat is de beste manier om uw bedrijf onder de aandacht te brengen? Maak uw medewerkers ambassadeurs van uw bedrijf! Zorg dat zij bevlogen en betrokken zijn. Wanneer uw medewerker op feestjes, bij vrienden en familie met passie over zijn werk vertelt dan klopt zijn hart voor uw bedrijf op de juiste manier.

Betrokkenheid als verdienmodel.

Een belangrijke inspiratiebron in deze is het op Harvard ontwikkelde bedrijfsmodel van de ‘Value Profit Chain’. Volgens Goal marketing is deze Value Profit Chain van James Heskett een van de verdienmodellen van de toekomst. De kern:  betrokkenheid! Heel simpel: Het model beschrijft de relatie tussen de betrokkenheid van medewerkers, de tevredenheid en loyaliteit van klanten en de effecten daarvan op productiviteit en winst. Deze relaties zijn wederkerig en versterken elkaar onderling. Betrokken medewerkers zijn productiever, effectiever en leveren betere kwaliteit aan klanten. Bovendien blijven ze hierdoor langer bij organisatie werken, waardoor zij ‘eigenaarschap’ ontwikkelen en een gezamenlijke cultuur opbouwen. Vanwege hun ervaring leveren betrokken medewerkers daarnaast ook meer nieuwe ideeën. Door het geringe verloop hoeven bedrijven minder te investeren in nieuwe medewerkers. Als gevolg hiervan zijn gemotiveerde en loyale medewerkers productiever, effectiever en leveren kwalitatief betere diensten en producten aan klanten. Het model verbindt dus winstgevendheid aan betrokkenheid. En betrokken (en bevlogen) medewerkers zijn de eerste vitale link in een duurzame keten. Ze zijn de motor achter een geweldige klantervaring, innovatie en productiviteit. Gemotiveerde en loyale medewerkers en tevreden en loyale klanten liggen in elkaars verlengde en zorgen samen voor lange termijn groei en winst. Dit betekent dat organisaties in hun strategievorming veel meer uit moeten gaan van de passie en talent van hun medewerkers en management en vanuit hier hun klanten moeten bedienen met een productaanbod en een goed verdienmodel om de gewenste resultaten te realiseren.

Het verschil tussen betrokkenheid en bevlogenheid.

Medewerkers die betrokken zijn hebben hart voor de zaak. Ze vinden zich bij de organisatie passen en staan achter de doelen. Ze zijn ‘verbonden’ en werken als trotse ambassadeurs mee aan het succes van hun bedrijf. Medewerkers die bevlogen zijn hebben hart voor hun werk. Ze krijgen energie van het werk dat ze doen en ervaren hun werk als zinvol. Ze zetten zich in om het beste uit zichzelf te halen. Verwar medewerkersbetrokkenheid en –bevlogenheid in geen geval met tevredenheid. Circa 90% van de Nederlandse beroepsbevolking is namelijk tevreden over zijn werk, wat boven het Europese gemiddelde ligt. Maar kijken we naar betrokkenheid en bevlogenheid dan zakken de percentages snel terug naar 43% resp. 37% (Effectory – 2013) Uit onderzoek van GfK in 2011 blijkt Nederland wereldwijd zelfs onderaan de ranglijst te staan.

Betrokken-en-bevlogen-medewerkers-en-organisatie

Beïnvloeding door communicatie.

Deze betrokkenheid en bevlogenheid wordt positief beïnvloed door goed te communiceren. Goede communicatie kenmerkt zich door inzicht te krijgen in de voorkeursstijl  qua gedrag en communicatie van jezelf en de ander. Kennis van deze stijl geeft je de mogelijkheid om jezelf, maar ook jouw collega’s, klanten, vrienden en gezinsleden op een goede manier te begrijpen. Het leren begrijpen van de voorkeursstijl en hiermee werken helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.

Benieuwd naar jouw voorkeursstijl?

In mijn agenda maak ik ruimte om incidenteel een gratis DISC analyse ter beschikking te stellen, inclusief een officiële rapportage en 1 op 1 bespreking. Dit gebeurt heel bewust en heel gericht. Wil jij weten of je in aanmerking komt voor een gratis DISC-profiel analyse stuur dan een bericht  naar Hugo.

DISC profielanalyse en de vluchtelingenproblematiek.

We zien het elke dag opnieuw op het journaal en in de kranten. Europa wordt klaarblijkelijk ‘overspoeld’ door vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Zoals we op datzelfde journaal kunnen zien heeft ook iedereen wel een mening of zelfs een oordeel over deze problematiek. De wereld van mensen kan complex zijn. Vanuit mijn fascinatie voor de DISC profielanalyse stel ik mij de volgende vragen omtrent de complexiteit van gedrag en communicatie die momenteel in Nederland ontstaan rondom bovengenoemd item.

Waarom….
 • …..hebben sommige mensen een enorme weerstand tegen de komst van deze vluchtelingen terwijl anderen diezelfde mensen met open armen ontvangen?
 • …..wordt de één overtuigd nadat feiten en argumenten zijn verzameld terwijl anderen vooral luisteren naar wat het gevoel hen ingeeft?
 • ….kijken grote groepen mensen van nature optimistisch naar dit thema en anderen weer pessimistisch?
 • …..nemen bepaalde mensen ogenschijnlijk makkelijk leiding en nemen anderen genoegen met het volgen van deze mensen?
 • …..zijn sommige mensen zo flexibel en hangen anderen aan procedures?

Het DISC model geeft hier een simpel antwoord op zonder simplistisch te worden of mensen in ‘hokjes’ op te sluiten. Het is een model dat de complexe werkelijkheid van mensen en hun gedragingen terugbrengt naar een overzichtelijk en begrijpelijk geheel. Hierdoor ontstaat binnen complexe thema’s wederzijds begrip en kunnen problemen en conflicten resultaatgericht worden opgelost.

Elk mens is uniek en elk mens heeft zijn eigen geschiedenis.

67ec55f3 51f7 4610 877f b653b74e3a0c
DISC profielanalyses wordt ingezet bij; individuele en team coaching, burn-out, conflicten, persoonlijke ontwikkeling, werving en selectie, team- en organisatieontwikkeling. 

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:
D    Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.
I    Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
S    Hoe u omgaat met veranderingen in uw omgeving.
C    Hoe u omgaat met regels, details en procedures.

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.

Wil jij meer weten over DISC, neem dan gerust contact op via info@hugolumens.nl of 06-83596614

De impact van het dagboek van Anne Frank

Wat kunnen wij leren van het dagboek van Anne Frank?

De wereld zal ook zonder mij verder draaien en ik kan me tegen de gebeurtenissen toch niet verzetten (Anne Frank, 15 jaar)

Het is deze tekst uit het dagboek van Anne Frank die mij inspireerde om dit onderwerp in deze nieuwsbrief aan te snijden.

Het dagboek is uitgegeven in 70 talen en er zijn wereldwijd 35 miljoen exemplaren verkocht. Astrid Joosten maakte een documentaire en onderzocht de impact ervan. In Japan, Noord-Korea, Argentinië en de Verenigde Staten is het verplichte literatuur op de middelbare school.
In Argentinië is 12 juni zelfs uitgeroepen tot nationale Anne Frank dag. Deze dag staat voor de Argentijnen in het teken van  immigratie en van hun strijd tegen geweld en discriminatie. Ook voor Nelson Mandela was het dagboek tijdens zijn jarenlange gevangenschap een inspiratiebron. Hij putte hoop en doorzettingsvermogen uit de positieve teksten van Anne. Meer lezen

Wat is jouw idee over samenwerking?

Door verbindingen te leggen zich verbonden voelen.

verantwoordelijkheidDat zou zomaar een slogan voor een telecombedrijf kunnen zijn. Maar gebeurt bovenstaande niet ook in ’t dagelijkse leven? Altijd en overal gaat de mens een verbindingen aan met een ander. Met welke intentie gaan mensen een verbinding aan? En wat is dan een goede voedingsbodem voor een duurzame samenwerking? Vandaag deel ik met jullie 7 tips die leiden naar een duurzame samenwerking.

1: Leer de mens achter de mens kennen.

Als je de moeite neemt om de mens achter de mens te leren kennen, is het makkelijker om je met hem/haar te verbinden. Het betekent niet dat je elkaar buiten het werk om hoeft te ontmoeten of dat jullie persoonlijke vrienden hoeven te worden. Nee, door de persoon achter de mens te leren kennen, is het makkelijker om een ‘koetjes en kalfjes’ gesprek te voeren, om zo de spanningsboog te ontladen.

2: Benader anderen met waarde en respect, oordeel niet.

Dit is wellicht een van de moeilijkste stappen, maar oordeel niet. Onthoudt dat het oordeel meer over jezelf zegt dan over de ander. We zijn zo gewend om overal een mening over te hebben, iets is of goed of fout. Je hoeft het niet eens te zijn met de ander, je hoeft de situatie alleen door de ogen van de ander te bekijken.

3: Geniet van de verschillen.

Ieder mens is uniek en ieder mens draagt op zijn manier een steentje bij aan het geheel. Geniet daarom van de verschillen en focus daar niet op. Focus op de positieve talenten van de ander en deze komt tot bloei. Meer lezen

Mijn eerste eBook is uit!

Afrekenen met stress voor leidinggevenden.
In 6 stappen van frustratie naar Bevlogenheid.

Met gepaste trots kan ik jullie vertellen dat ik mijn eerste eBook heb geschreven.
Onderstaand zien jullie uit welke stappen dit eBook bestaat en vandaag deel ik graag met je hoe het allemaal begon.

 • Ontspannen door bewegen en mediteren.ebook van frustratie naar bevlogenheid
 • Ontdekken van drijfveren.
 • Opsporen van belemmeringen.
 • Ontwikkelen van (nieuwe) overtuigingen.
 • Onderhouden van sociale netwerk.
 • Oefenen, oefenen, oefenen.

klik hier om het boek te downloaden Meer lezen

Terugblik en Nieuwjaarsgroet

2014 was een spannend jaar voor mij.
hugo site 2 e1419933068237Het eerste volledige kalenderjaar als zelfstandig ondernemer. ‘Vruchtbaar’, is het woord dat in mij opkomt als ik terugdenk aan dit eerste jaar. Nog nooit ontmoette ik in 1 jaar tijd zoveel interessante mensen waarmee ik nu in verbinding sta. Dankbaar ook voor de verbindingen die jij voor mij gelegd hebt. Mede door jou kon ik workshops geven bij de ‘gemeente Sittard-Geleen, het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag, bij de penitentiaire inrichting in Breda, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de Voedsel en Waren Autoriteit in Wageningen. Persoonlijke coachtrajecten mocht ik verzorgen op het gebied van ‘afrekenen met stress en burnout’ bij Dassenburcht Apotheken in Heerlen en ‘Persoonlijk Leiderschap’ bij Hago Zorg in Den Bosch.nieuwjaarsgroetSamenwerking staat hoog in het vaandel van Hugo Lumens Interactiemanagement. Naast mijn lidmaatschap van Netwerkclub JBS ben ik tevens betrokken bij de onderneming ZZP in Heerlen. Dit is een initiatief van LijnSpel en de gemeente Heerlen waarbij ik met een  tweetal interessante projecten bezig ben. Enerzijds met Euroc, het Ministerie van Leren & Verbinden, een Euregionaal Onderwijs- en Ondernemerschapscongres dat in het voorjaar van 2015 van start gaat.Anderzijds zijn we met vier ondernemers ‘de wakkere organisatie’ gestart. De wakkere organisatie organiseert op 27 januari en 26 februari een inspiratiesessie op ‘Nieuw Eyckholt’. Tijdens deze sessie’s laten wij jou ervaren hoe wij teams binnen organisaties op weg helpen naar sociale continuïteit zodat zij zich niet langer hoeven bezig te houden met communicatieproblemen maar gelukkiger op hun werk verschijnen, productiever zijn en verzuimcijfers omlaag gaan.Gratis deelname inspiratiesessie.
Als dank voor jouw vertrouwen nodig ik je van harte uit om 1 van deze sessies gratis bij te wonen. Ben je zelf niet in de gelegenheid stuur dan deze uitnodiging gerust door naar een collega of relatie uit je netwerk. Aanmelden kan door een mail te sturen naar hugo@dewakkere.org. Als je zeker wil zijn van een plek tijdens een van deze sessie’s dan is snelheid geboden want er kunnen maximaal 20 mensen per keer deelnemen.