magazine

Interview Huub narinx | Assertiviteit | Boek: ‘Managen zonder Macht’

Header

Huub Narinx (directeur LWV) over verbindend Leiderschap en Drive

Huub Narinx
Limburgse Werkgevers Vereniging
LWV
Leiderschap Magazine
Huub Narinx
Limburgse Werkgevers Vereniging
LWV
Magazine Leiderschap

Huub Narinx over Verbindend Leiderschap en Drive

Na een vriendelijk onthaal aan de receptie bij de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) in Roermond zit ik in een gezellige zetting met Huub Narinx, directeur van de LWV. Het gesprek gaat al snel over leiderschap, verbinding en metaforen uit de sport.

Hoe kunnen we de Limburgse Werkgevers Vereniging het beste omschrijven?

Heel simpel gezegd is het een belangenorganisatie voor werkgevers. In mooi jargon optimaliseren wij het vestigingsklimaat. De afgelopen periode hebben we het belang gezien van partijen die zich het wel en wee van de ondernemer aantrekken. De steun van politiek Nederland is daarbij niet vanzelfsprekend. In de belangenafweging van de politiek zijn er meer gewone burgers dan ondernemers dus daarin zou je al snel het onderspit kunnen delven. Terwijl ik denk dat wanneer het goed gaat met de ondernemer, het dan goed gaat met de economie en met de gewone man/vrouw op straat. In deze coronatijd is de noodzaak van deze belangenvertegenwoordiging nogmaals duidelijk geworden. Daarnaast doet de LWV uiteraard aan netwerken, we brengen ondernemers in verbinding met elkaar en helpen ondernemers met en van elkaar te leren. Wij stimuleren het om kennis te delen om zo samen sterker te worden.

Op welke manier worden de leden gemotiveerd?

Het belangrijkste is de leden vertrouwen te geven. Vandaag stond het weer in de krant: consumentenvertrouwen met 56% gezakt. Logisch na de berichtgeving over corona. Wij proberen onze leden te motiveren om juist nu te investeren. Het past ook niet bij een ondernemer om te zitten huilebalken. Het past bij de ondernemer om te overwegen waar je kansen liggen. Ook in gesprekken met de overheid trekken wij voortdurend de kaart: zorg dat er geïnvesteerd wordt. Zorg dat de ondernemer werk heeft. Gebruik juist dit moment, nu het wat rustiger is, om te investeren. Om hierdoor sterker uit de corona crisis te komen. Wij stimuleren onze leden de blik naar voren te richten. Alsof de safety-car in de baan komt bij de formule 1. We kunnen allemaal niet zo hard doorrijden dus maken we eerder een pitstop. Nieuwe banden, bijstellen, afstellen. Als ondernemer is dit het moment om te kijken wat er goed gaat en wat er beter kan.

Welk soort leiderschap vraagt dit?

Er spelen heel veel facetten een rol. Zelf ben ik een voorstander van verbindend leiderschap. Méér dan ooit is dit een tijdperk om samen te werken. Politiek, ondernemers en vakbonden. Het overleg is beter dan ooit. Als ondernemers moeten we laten zien dat we bewust zijn van onze rol in de samenleving. Bij de LWV steunen we niet voor niets innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving. Ik wil af van de klassieke tegenstelling, werkgever versus werknemer of vakbond versus werkgeversorganisatie. Als de coronacrisis ons één ding geleerd heeft is het wel dat we er samen uit moeten komen. Verbindend leiderschap is daarbij ontzettend krachtig. Als leider moet je echter ook vertrouwen uitstralen. Dus niet overschreeuwen. Rekenschap geven van je rol in de samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat we de sociaal maatschappelijke agenda moeten bespreken. Wat kunnen we doen om niet alleen de economie en de daarbij horende zwarte cijfers te realiseren maar gelijktijdig de vraag stellen: hoe creëren we een duurzamere maatschappelijke samenleving? Vertrouwen is iets anders dan alleen positiviteit en ‘tsjakka’ roepen. Nee, gefundeerd vertrouwen is werkzaam. We zien dat er geen economische oorzaak ten grondslag ligt aan de huidige crisis. Dat is het virus. De economische parameters staan goed. Geleerden verwachten dan ook dat we sneller uit deze crisis zullen opveren. Bij eerdere economische of financiële crisissen gingen we door een u-vorm waarbij wij een poosje in dat dal bleven zitten. Nu verwachten economen dat we nadat we nog nooit zo snel in elkaar gedonderd zijn we in een soort ‘V-vorm’ sneller zullen opveren. Wij, als LWV, geloven hierin en stralen dit ook uit. Het is nu tijd om te investeren. Dat zeggen we ook tegen de overheid. Zowel nationaal als regionaal. Maar dat zeggen we ook tegen de burgers. Het spaartegoed is hoger dan ooit. Mensen zijn bang om geld uit te geven. Dat helpt de ondernemer en uiteindelijk jezelf ook niet. De oproep is: doe die aankoop en investeer, zorg dat de economie blijft draaien. Nationaal moet er een beweging op gang worden gebracht van investeren in plaats van bezuinigen. In 2008 en 2009 hebben we gezien hoe het niet moet. Toen werd er massaal bezuinigd en dat is rampzalig geweest. Vandaar dat ik ook langs deze weg een oproep doe om investerend uit de crisis te komen.

Wat betekent investeren in medewerkers in deze moeilijke tijden?

Dat is iets wat we al hadden aangezet. Een goede ondernemer investeert ook in deze tijd in zijn mensen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je in de job waar je op je 20e aan begint ook je pensioen zult halen. Je moet je binnen je bedrijf blijven ontwikkelen. Het beste is multi-inzetbaar zijn. Voor werkgevers en werknemers is het een must om blijvend onderhoud te plegen aan de mentale fitheid. Daarnaast is het noodzaak te zorgen om ook op vakinhoudelijk gebied op de hoogte te blijven. Het omscholen naar een ander vak zal in de toekomst sneller moeten gaan. Nu doen we dat pas als er massaal ontslagen vallen. De moderne kijk zou zijn dat je als overheid gaat voorsorteren aan de hand van ontwikkelingen in sectoren, en aan de hand daarvan veel mensen voortijdig gaat bij-of omscholen.

Doet me denken aan een gesprek tussen een HR-directeur en financieel directeur….

Ja precies, dat voorbeeld staat in mijn boek. Zij zitten te dubben over de begroting van komend jaar en de hoge kosten voor opleiding van de medewerkers. Waarop de financieel directeur zegt: ‘Wat als we al deze mensen opleiden en ontwikkelen, en ze verlaten daarna op korte termijn onze organisatie?’ Waarop de HR-directeur antwoord: ‘Wat als we onze medewerkers niet opleiden en ze blijven?’

Hier geloof ik in. Het heeft een tweeledig effect. Als medewerker voel je je gewaardeerd, en daardoor neem je makkelijker je verantwoordelijkheid voor het bedrijf. Het engelse woord ‘ownership’. Ik gun elk bedrijf medewerkers die het bedrijf waar ze werken zien als ‘mijn’ bedrijf. Dan ga je met meer plezier naar je werk. Je bent effectiever. Je vertelt op een verjaardag met trots over ‘jouw’ bedrijf. Dat heeft absoluut als resultaat dat het bedrijf beter floreert. Daar hoort investeren in de medewerker bij.

Wat betekent dit voor soft skills ontwikkeling?

Soft skills ontwikkeling zit al 10-20 jaar in de lift. Waar dit voorheen vaak werd afgedaan als een ‘geitewollen sokken’ investering, ben ik zelf iemand die graag in dit soort trajecten is meegegaan. Je leert jezelf beter kennen doordat je jezelf tegen komt. Leren om je ego achter je te laten. Dan zal blijken dat het in de communicatie met anderen veel makkelijker gaat. Het resultaat is dat je beter kunt luisteren. Je hoeft immers je punt niet meer te maken. Door jezelf niet hoeven te bewijzen wordt je relaxter. Er ontstaan dan betere gesprekken, wat ook weer leidt tot een betere onderneming. Ik denk dat soft skills belangrijker zijn dan ooit. Ook in deze coronacrisis zien we dat leiders voortdurend een appèl doen op het volhouden. De leiders proberen daarbij aansluiting te vinden bij de mens vanuit sensitiviteit. Daar waar deze aansluiting niet plaatsvindt ontstaat voortdurend weerstand. We zien ook in Limburg steeds meer dat mensen sneller iets doen wanneer dit gebeurt vanuit intrinsieke motivatie en niet wanneer dit top down wordt opgelegd.

Hoe zou jij omschreven willen worden door de leden van de LWV?

Ik denk toch als een verbinder met drive. Met een positieve kijk op hoe het wel kan in plaats van aandacht te geven aan hoe het niet kan. Ik probeer daarbij ‘richting’ te geven. Waar gaan we naartoe? Het gaat over duurzaamheid en over inclusie. Daarin zie ik mijn rol vooral als coach/verbinder: hoe kan ik ondernemers helpen hier makkelijker (door) te komen? Door bijvoorbeeld met helpen een positief stimuleringsbeleid te voeren, een stukje digitalisering te ondersteunen. Samen met overheden in overleg om vooruit te kijken. Op welke manier kunnen we impulsen geven zodat iedereen sneller(dan andere landen om ons heen) op weg is in deze veranderende nieuwe wereld.

Hoe kijk je naar de invloed van corona op de economie?

De harde cijfers geven aan dat de veerkracht veel groter is dan we bij een traditionele crisis gewend zijn. Het is heel snel naar beneden gegaan. Het zou echter, mits een tweede golf achterblijft, ook weer heel snel omhoog kunnen gaan. Ik denk dat het helpt om net als bij wielrennen met een goede moraal op de fiets te zitten. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Wanneer we luisteren naar de pers en de cijfers die zij kenbaar maken stellen mensen hun verbouwing of de aanschaf van die nieuwe keuken uit. Dit heeft zijn weerslag op de keten. Uiteindelijk komt het treintje piepend en krakend stil te staan. Mijn pleidooi is dan ook, zowel overheid, bedrijven als consumenten: investeren. Tuurlijk zijn het moeilijke tijden. En ja, zeker is het spannend. Maar wat we zelf kunnen beïnvloeden moeten we doen. Daarnaast hebben we in Den Haag een pleidooi gehouden voor een soort time-out voor bedrijven die van de overheid gewoonweg niet mogen. Neem bv discotheken. Je kunt ervoor kiezen om deze failliet te laten gaan en de medewerkers omscholen. Je kunt er ook voor kiezen deze sectoren met overheidssteun in stand te houden. Geef de medewerkers een uitkering en laat ze tevens op de payroll van het bedrijf staan. Zonder sollicitatieplicht en bekijk dit maand voor maand. Als over pakweg vier maanden de coronacrisis voorbij is en jongeren kunnen weer stappen, dan kan die onderneming gewoon de deuren openen en meteen starten.  

Dit lijkt voor het huidige systeem een uitdaging.

We kennen dit systeem niet in Nederland. In landen om ons heen gebeurt het echter wel. In Duitsland kennen we bv. het fenomeen ‘kurzarbeit’. In Nederland is er vaak discussie over de flexibilisering van de arbeid. Vakbonden vinden daarbij vaak dat er te veel mensen in de flexibele schil zitten. Vanuit ondernemersperspectief is die flexibele schil nodig om te overleven. In Duitsland kennen ze een contract met een soort jaargemiddelde van de uren. Dat kan per week verschillen. Per kwartaal wordt gemeten en bekeken hoe de uren positief dan wel negatief gelijk kunnen worden getrokken. Deze vorm heeft geen gevolgen voor je inkomen. Je hebt gewoon een vast inkomen per maand. Het is een soort van flexibiliteit binnen een dienstverband. Het lijkt een bijzonder sympathiek middel. In Nederland zien we dit vaak als een manier om meer medewerkers in de flexibele schil te krijgen. Ik zie dit echter als een manier om in zowel goede als slechte tijden veerkrachtig te kunnen reageren. 

Een vriend van mij fietst sinds kort in een groepje met Frans Maessen (oud prof wielrenner, huidig ploegleider Jumbo-Visma). Hij vertelde dat Frans onnoemelijk hard kan fietsen. Toch fietst hij niet van de groep weg. Hij voelt feilloos aan of de groep zijn wiel nog kan houden. Zo niet komt hij naast je fietsen om te vragen hoe het met je gaat. Dat is verbindend leiden. Dat fenomeen mis ik wel in deze coronatijd. Via het beeldscherm is het veel moeilijker iemand in de ogen te kijken hoe het gaat. Hieruit blijkt het belang van leiderschap op de werkvloer. Walk your talk. Laat je zien.

Het wordt belangrijk om in de nabije toekomst meetings te organiseren waarop we in dit digitale tijdperk toch bij elkaar komen om de collectieve spirit erin te houden. Daarbij moeten we efficiënter met onze tijd omgaan om het gemis van contact te kunnen compenseren.  Tijd is daarbij het meest schaarse dat we bezitten. Geen tijd bestaat in mijn ogen niet. Geen tijd is geen prioriteit. Je moet het belang inzien van investeren in de mens. Ook hier kijken naar wat wél kan. Wellicht een grotere ruimte. Misschien een kleinere groep. Het is mogelijk. Wij hebben laatst buiten vergaderd, lekker in het zonnetje. Alles verliep prima, iedereen op 1,5m. en rekening houdend met de gezondheid. Mijn moeder zei altijd: ‘als je écht iets wilt, vindt je een weg om het te realiseren.

In mijn periode als directeur bij Roda JC kwam ik er achter dat wanneer je acteert op redenen waarom iets niet lukt je op steeds meer blokkades stuit. Het gaat erom te zoeken naar een gemis. Iets aantrekkelijks. Zoeken naar waarom wél! Ooit zei een Groninger tegen mij;  ‘Huub, je kunt beter ergens naartoe gaan dan ergens van weg’. Als je iets tegenhoudt kost dat energie. Dat houd je maar een bepaalde tijd vol. Een mooie metafoor vind ik in het wielrennen. Wanneer je in het wiel zit en je moet lossen, doet dat pijn. Knok je voor de overwinning dan komt er ongekende energie vrij. Dat noemen we ook wel de ‘Flow’. Voor ondernemers geldt hetzelfde. Wanneer je in de ‘flow’ zit komen opdrachten als vanzelf naar je toe. Er ontstaat een toevalligheid van ontmoetingen. Dat geeft energie.

Maak de zin af. Ik ben pas echt tevreden als…….

Oei, da’s een moeilijke. …….. Ik ben pas echt tevreden als daadwerkelijk de verbinding sociaal maatschappelijk als economisch tot stand komt. Dat inclusie en duurzaamheid geen loze beloftes zijn. Dat het aan ons allemaal ten goede komt.

Dat is een grote droom.

Ik ben van nature niet zo snel tevreden. Na een lezing waar ik een 4.6 op een schaal van 5 scoor denk ik nog: ‘wat heb ik niet goed gedaan?’. Één van de quotes die ik wel eens gebruik is: ‘Als je denkt dat je er bent, ben je er geweest’. In het woord tevreden zit iets van genoegdoening. Zo van: ‘ik kan achteroverleunen’. Daar kan ik moeilijk mee omgaan. Ik geloof erin dat je net zoals in de sport moet blijven trainen. Het randje moet opzoeken. Of zoals Covey het zegt: ‘de zaag scherp houden’. Ik geloof erin dat de mooiste overwinningen ontstaan na hard werken.

Welke vijf bijvoeglijke naamwoorden passen bij jou?

Wat mensen mij teruggeven is: inspirerend, energiek, beweeglijk, idealistisch en natuurlijk verbindend. Altijd kijkend of ik iets voor iemand kan betekenen. En ik hoop dat ik een liefhebbende vader en echtgenoot ben. Mijn thuisbasis is heel belangrijk voor mij. Daarnaast is er die voortdurende zoektocht naar hoe het beter kan. En tenslotte, dan hebben we de cirkel rond, richtinggevend.

Wat moet de lezer bij blijven na het lezen van dit interview.

Ga uit van je eigen kracht. Wees niet bang om meters te maken. Je wordt beloond. Heb oog voor de ander. Blijf in verbinding. Als je in gesprek bent met iemand waarmee je zaken kunt doen, onderzoek dan eerst wat je voor die ander kunt doen. Zoek niet naar wat die ander voor jou kan betekenen. Ik geloof erin dat je dan beter luistert en er een fijnere samenwerking tot stand komt. De Geus zei ooit: ‘wees bewust van het zwakke punt van de ander, maar gebruik het niet’. Haal het beste uit jezelf ten dienste van de ander en de maatschappij. Het resultaat is dat je dan meer terug krijgt.

Assertiviteit

Niemand kan jou minderwaardig doen voelen zonder jouw toestemming

(Eleanor Roosevelt)

Als we ongelukkig zijn, komt dat vaak doordat we te veel verantwoordelijkheid op ons nemen of juist te weinig. In plaats van assertief te zijn en echt voor onszelf te kiezen, worden we misschien agressief (kiezen voor de ander), sub-assertief (anderen voor ons laten kiezen), of passief-agressief (anderen saboteren zodat ze niet bereiken wat ze willen) bv expres treuzelen terwijl je weet dat het voor je partner belangrijk is ergens op tijd te komen.

assertiviteit
model

Kern:

Opkomen voor jezelf en je eigen belangen en rechten, zonder de relatie met de ander te verstoren, dus wel rekening houdend met de gevoelens van de ander. Je hebt respect voor de ander en voor jezelf.

Bijvoorbeeld:

 • Beslissingen in het leven kunnen nemen
 • Eerlijk en oprecht uitkomen voor eigen gevoelens, gedachten en meningen.
 • Opkomen voor eigen wensen, behoeften en belangen.
 • Opkomen voor je rechten, nee durven zeggen en volhouden.
 • Zonder onnodige angst en schuldgevoelens.
 • Zonder naar de ander uit te halen.
 • Zonder de rechten van een ander te schenden.
 • Stelt anderen op hun gemak.
 • Gaat uit van gelijkheid van mensen.

Effect:

Levert je veel op. Het is zowel prettig voor jezelf als de ander. Het leidt tot zelfvertrouwen en prettige communicatie waarbij er rekening met je wordt gehouden en de ander weet waar hij of zij aan toe is. Assertief zijn lijkt simpel, maar is moeilijk. Het komt, eenvoudig gesteld, neer op:

 • Vertel je probleem.
 • Druk uit wat het met je doet.
 • Vertel wat je wilt.
ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan

Wil jij een training assertiviteit? Vraag naar de mogelijkheden via Hugo Lumens: 06-83596614

Boekbespreking: Managen zonder Macht.

Zeven alternatieven

Anne de Graaf & Klaas Kunst

managen zonder macht

Einstein
Voor de auteurs staat Albert Einstein voor: nieuwsgierig, consistent, integer, gewetensvol, aandachtig en altijd persoonlijk. De onderzoeker, die vooral denkt in hypotheses, die hij aandachtig toetst door het stellen van vragen. Vragen en doorvragen, niet ophouden nieuwsgierig te zijn: een belangrijk kenmerk voor leiders en managers, die beogen verbetering te brengen in vaak complexe situaties.

De boodschap van dit boek is niet dat managen met macht (control of many by a few) per definitie overal en altijd fout zou zijn. Managen zonder macht blijkt echter een serieuze optie, die de moeite waard is om te onderzoeken. In die zin is dit boek een (onder)zoektocht, die de auteurs graag samen met hun lezers willen aangaan.

Grote leiders die stuurden op innerlijke bakens zijn in de wereldgeschiedenis voorgegaan op het gebied van managen zonder macht. Nelson Mandela verzuchtte eens: ‘het probleem is niet dat ik niet weet hoe ik mijn macht moet gebruiken. Het probleem is dat ik niet weet hoe ik die macht niet moet gebruiken.’

In het boek worden 7 alternatieven besproken.

1. Gegrond zijn:

Managers die weten waar ze voor staan worden niet zo snel uit evenwicht gebracht. Welke mensen of ervaringen zijn jouw ‘thuishaven’ in je volwassen leven? En in je werk?

2. Passie:

Niets kan managers zoveel invloed geven als passie. Het is het vuur dat hen in beweging brengt en houdt. Waarover ben jij in je werk gepassioneerd? Waaraan merken de mensen op de werkvloer dat?

3. Empathie:

Empathie heeft het vermogen mensen te binden en stelt mensen in staat ‘het onmogelijke’ te realiseren. Hoe hanteer jij in je werk  de tegenstellingen afstand en nabijheid.

4. Zelfbeheersing:

Zelfbeheersing geeft managers macht over zichzelf  in de vorm van zelfdiscipline. Hoe ga jij om met emoties die je werk oproepen?  Hoe frustratietolerant en onzekerheidsbestendig ben je?

5. Communicatie:

Communicatie is nodig om kennis over te dragen, problemen met anderen aan te pakken, en vruchtbare relaties op te bouwen en te onderhouden.

6. Informatie:

Wie de juiste informatie weet te vinden vergroot zijn invloedsmogelijkheid. Hoe ga jij in je werk om met de ervarings-en informatie voorsprong waarover je beschikt?

7. Transcendentie:

Het gaat om het vermogen afstand te nemen en de dingen op hun beloop te laten zonder in de war te raken. Het vermogen te zien waar het werkelijk om draait. Wat doe jij om in je werk ook te kunnen loslaten, of beter: anders vast te houden?

ISBN 978 90 8850 065 7 / NUR 808

Quote van de maand september

confucius quote
vertel het me en ik zal het vergeten. Toon het me en ik zal het onthouden. Inspireer me en ik zal betrokken raken

Wie ben ik?

meeveren of tegenwerken
omgaan met weerstand

Meer dan 25 jaar ervaring als leidinggevende in het MKB en verenigingsleven en een post-HBO- opleiding tot Coach Practitioner vormen mijn basis. Mijn verbinding met de filosofische achtergrond van de judosport en het bezoek aan de Japanse cultuur heeft geleid tot de ontwikkeling van mijn levensmotto; ‘samen winnen door meeveren’. Zo heb ik geleerd een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de mens binnen zijn organisatie.

Persoonlijke aandacht, respect, verbinding, innerlijke vrijheid en gezondheid zijn mijn kernwaarden.

De wens om volgens mijn eigen inzichten en principes vorm te geven aan de begeleiding van individuen en groepen heeft mij gestimuleerd om een eigen bedrijf te starten in interactiemanagement. In stresssituaties weet ik eigenschappen als positiviteit, humor, oplossingsgericht denken, plannen en organiseren maximaal te benutten t.b.v. een vitale en toekomstgerichte organisatie.

Van waar Communicatieve vaardigheden en energiek leiderschap?

Vanaf het moment dat ik als 18-jarige leiding gaf aan pupillen, binnen een judo-vereniging, heeft mij de vraag geboeid hoe je als leider mensen zo goed mogelijk in positie kunt brengen. Coachen voelt dan ook niet alleen als een hobby, maar ook echt als een voorrecht.

We leven in een hectische wereld, er wordt van alles en nog wat in super hoog tempo van ons verwacht. De technische ontwikkelingen gaan harder dan ooit tevoren. Wordt er nog goed gecommuniceerd? Bouw je voldoende rust in voor je zelf? Beweeg je wel voldoende? Hoe ga je om met al die verwachtingen uit je omgeving? Lig je ‘s nachts wel eens wakker? Hoe hoog leg je de lat voor je zelf?

Kortom, ik help mensen die met wéérzin naar hun werk gaan, zodat ze weer zin in hun werk krijgen.

Mijn aanpak bevordert autonomie, zingeving en meesterschap. Een drietal kernelementen die cruciaal zijn op het gebied van intrinsieke motivatie. Een eigenschap die er voor zorgt dat mensen gezond ouder worden. Dit is een item dat momenteel zowel privé als werk gerelateerd hoog in het vaandel staat.

Ook drink ik graag een kopje koffie (of thee) met je in een persoonlijk gesprek om o.a. hierover van gedachten te wisselen.

Meer weten?

Bel gerust voor een afspraak op 06-835 966 14

Wat is jouw visie? Heb je een leuk onderwerp voor het volgende magazine? Of ken je iemand die graag geïnterviewd wil worden? Laat het mij weten.

Met enthousiaste groet,

Hugo

Hugo Lumens

Ik help mensen die wéérzin hebben in hun werk zodat zij weer zin krijgen om te werken.