magazine

Online magazine Méér uit Mensen kerstspecial 2019

header mailchimp

In deze kerstspecial leest u persoonlijke boodschappen van ‘Praktijkleiders’ als Ralph Deguelle, Marty van Dam, Esther de Boeye, Will Raven, Yvon Prince, Sabine Kern en Hugo Lumens.

Ralph Deguelle, Marty van Dam, Sabine Kern

Ik lees het magazine liever als flipbook

Inhoud Magazine

Ralph Deguelle, directeur Kabisa en beste werkgever van 2019.

Ralph

2019 was een succesvol jaar voor Kabisa waar met trots op terugkijken. ISO certificeringen, beste werkgever prijs, gecombineerd met een FD Gazelle award. Maar het mooiste compliment kwam uit onverwachte hoek. Een ISO auditor: “Kabisa is een club mensen die voelbaar professioneel bezig zijn met hun vak. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn en het hart op de goede plaats hebben zitten “. Die opmerking kwam binnen toen ik die hoorde.

De titel van bestseller boek ‘De meeste mensen deugen’ zou ik als statement willen meegeven naar 2020.  Het jaar van een nieuw decennium. Laten we ons leiderschap inzetten op basis van vertrouwen. In de overtuiging dat de meeste mensen het goede voor hebben. Onze leiderschap verantwoordelijkheid nemen door een omgeving van psychologische veiligheid te creëren. Aandacht voor de mens achter de collega i.p.v. het volgen van regels en indekken voor fouten.  Als peopleleader is namelijk je grootste verantwoordelijkheid – en in mijn optiek dus het allerbelangrijkste van je baan- zorgen dat anderen verder komen.

Ik ben ervan overtuigd dat dit mogelijk is zonder de focus op bedrijfsresultaat te verliezen.

Laten we 2020 ingaan met de gedachte van verbinding: Goede resultaten én een diepe aandacht voor de mensen om ons heen.

2020, kom maar op!

ralph quote

Marty van Dam, directeur Wonen Limburg

marty

Een rijk mens voel ik mij terugkijkend op het afgelopen jaar… prachtige      verbindingen georganiseerd,  verrast door bijzondere ontmoetingen en ver rijkt door zoveel leermomenten.           

En dat alles in een maatschappij waar de inzet van de menselijke maat steeds belangrijker wordt. Blij dat ik bij Wonen Limburg hier dagelijks voor mag kiezen. Voor iedereen een liefdevolle kerst en een inspirerend 2020!

Marty

quote marty

Yvon Prince, voorheen o.a. bestuurder onderwijsorganisaties, nu Prince & Advies

yvon foto

2019 zal moeiteloos overstromen in 2020, zo ook zal de Maas blijven stromen. Soms wat minder hard, soms wat vervuilder, soms met meer hoop en voorspoed. Zo is ook mijn jaar geweest: mooie dingen gedaan, ook mislukkingen meegemaakt of dingen die minder goed gingen dan gehoopt. Al meanderend vinden ik en ‘mijn’ Maas de weg. De Maas gedreven door oer-wetten en ik door mijn speuren naar verbinding. Verbinding in het klein bij mijn coachen en begeleiden van individuen en teams en in mijn vrijwilligerswerk. Druppels die bijdragen aan een minder verdeelde wereld, een gezondere wereld en vooral een rechtvaardigere wereld. De te varen koers is er een waar je soms wat dichter tegen de ene en soms wat dichter tegen de andere oever moet varen. Balanceren niet als de kunst van het altijd het midden zoeken, maar als de behendigheid daar te varen waar de oplossing het dichtste bij is. Niet opportunistisch, maar goed afwegend.

De Maas die mij heeft geïnspireerd tot het ontwikkelen van een pragmatisch aanpak, waarin het goede van het Angelsaksische gecombineerd wordt met het Rijnlandse. Ik neig, niet zonder reden, wat meer naar die ene kant, waar we in Europa zover van zijn afgedreven … ! ook dit jaar zal ik wat ‘druppels’ hier aan bijdragen, samen met anderen.

Yvon quote

Will Raven, commercieel directeur Attent vermogensbeheer en bestuurslid ‘Coöperatie Verbindend Leiden’

will

Een Amerikaanse vriend van me zegt altijd “Don’t look back because you are not going that way”

Derhalve is mijn terugblik altijd beperkt tot belangrijke leermomenten. Voor 2020 gun ik eenieder en ook mijzelf bovenal een goede gezondheid, vreugde en liefde. Laten we ook in 2020 oog blijven hebben voor de kleine dingen in het leven want ooit concluderen we wellicht dat dit de meest belangrijke waren. Flinke stappen richting een duurzamere wereld, mooie nieuwe inzichten en wederom een fantastisch beursjaar dat gun ik ons.

will quote

Esther de Boeye, projectleider gemeente Maastricht.

esther

Afgelopen jaar was een bewogen maar mooi jaar zowel op persoonlijk vlak en zakelijk gebied. Ik ben zeer dankbaar voor dit jaar en de leerlessen die ik hierin heb gehad. Het motto leef bij dag met aandacht voor de medemens    en de natuur, heeft me veel gebracht om krachtiger en stabieler in het leven te staan. Op zakelijk vlak, heb ik weer een mooi plaatsje kunnen            vinden,   waar ik met gelukkig voel met de lieve collega’s om mee heen. En ik heb het idee dat ik een toevoeging en verschil kan maken voor de stad Maastricht en de mensen die er wonen en dan in het bijzonder de jeugd. Want de jeugd heeft toch de toekomst.

Voor het jaar 2020, wens ik iedereen dit toe. Als je als mens eens goed kijkt, kun je weer zien dat het leven je ook veel kan bieden. Tegenslagen zijn er ook, alleen kun je er makkelijk mee omgaan, als je krachtig in het leven staat. Het is vallen en weer opstaan. Het zit hem niet in de grote dingen maar in de kleine. Zoals een medemens helpen en een knuffel geven en terugontvangen. Dit gun ik ook iedereen om me heen en natuurlijk een goede gezondheid want deze is niet te koop, ook niet met al het geld dat je hebt in de wereld.

quote esther

Sabine Kern, directeur NBd

sabine

2019 was voor mij persoonlijk een bewogen jaar. Met veel ambitie begonnen in 2019 aan de nieuwe ontwikkelingen bij bewegwijzering. Maar al snel liet mijn lichaam weten daar niet altijd in mee te kunnen gaan. Gevloerd door hartfalen mocht ik pas echt weer mee gaan spelen in het tweede deel van dit jaar. Dat maakt alles erg relatief. In ieder geval werd het voor mij realiteit dat gezondheid het allerbelangrijkste is voor eenieder. Als dat niet op orde is kun je helemaal niets. Deze alarmbel heeft mij in ieder geval geleerd dat het belangrijk is om  goed voor je zelf te zorgen, zodat je ook voor anderen er kan zijn en kan zorgen. En toch werd mijn ambitie om mooie dingen te doen met mooie mensen niet minder hierdoor. Wat hebben we veel opgepakt en gedaan met elkaar. Met , voor en door alle wegbeheerders bij de NBd.

En dat belooft het ook te worden in 2020. 125 jaar bewegwijzering, een mijlpaal die we niet zomaar laten voorbij gaan met in april een mooi symposium om stil te staan bij de toekomst van bewegwijzering. Hoe vind jij stras je weg in Nederland als je verdwaald bent ? is dat nog steeds door naar de blauwe borden te kijken of wordt toch alles digitaal? We gaan het in ieder geval ook aan kinderen in basisscholen vragen hoe zij dat zien. Allemaal leuke dingen die een klein beetje bijdragen aan het maken van een mooier Nederland. Ik ben er trots op dat ik daar nog steeds aan mee mag doen. Op naar een fantastisch 2020!!!

sabine quote

Hugo Lumens, grondlegger van Interactiemanagement en Méér uit Mensen

hugo foto

TOEGEVOEGDE WAARDE delen. Dat wordt voor mij in 2019 met hoofdletters geschreven. Onder andere door het lanceren van een nieuw online Magazine. Inmiddels zit deze kerstspecial in jullie mailbox. Trots dat ‘praktijkmensen’ vanuit diverse achtergronden hun spontane medewerking verlenen waardoor lezers geïnspireerd raken en hun voordeel kunnen halen uit de ervaringen die gedeeld worden. Ook in 2020 is mijn lonkend perspectief ‘Méér uit Mensen’ te halen. Wat betreft het Magazine staan er weer een aantal mooie interviews gepland. Op zakelijk gebied ligt mijn focus op vitaliteit binnen organisaties. In de ruimste zin van het woord. Wat ik iedereen gun in 2020 is dat we elkaar zonder oordeel, ‘radicaal openhartig’ feedback kunnen geven. Vanuit verbinding elkaar verder helpen. Een bijdrage leveren zodat mensen fluitend naar hun werk gaan, dat is wat ik ook in 2020 nastreef.

Fijne feestdagen.

2020 – In verbinding met mezelf en de ander!

sabine quote 1

Jump Movement in business

jump hoofd

Ontdek wat Jump Movement kan betekenen voor jouw organisatie

De Jump Movement methodiek is een eenvoudige, laagdrempelige en concrete gespreksmethode die individuen binnen organisaties rondom een collectief doel in beweging brengt. Jump Movement gaat uit van de eigen kracht en motivatie van personen en maakt hen persoonlijk verantwoordelijk en trots op hun eigen ontwikkeling. De methode kan op verschillende manieren toegepast worden. 

Wat kan Jump Movement in jouw organisatie betekenen?

Denk bij strategie-implementatie, cultuurverandering, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, reorganisaties, fusies, outplacement, LEAN implementaties, software implementaties, verbeteren van samenwerking, bevorderen van eigen initiatief en creativiteit altijd aan Jump Movement. 

Bel met Hugo Lumens via 06-83596614 die je als Certified professional graag op weg helpt.

Veranderen doe je zelf

Wil je dat je mensen uit zichzelf mee gaan doen aan verandering? Zelf hun schouders zetten onder de nieuwe koers? Zelf een nieuwe werkwijze adopteren ? Met de Jump Movement methodiek kan iedereen in een groep of organisatie eenvoudig stappen formuleren én zetten in de richting van een (gezamenlijke) ambitie of doelstelling.

Laat medewerkers hun eigen stappen vormgeven en laat ze hun eigen acties ondernemen

Laat hen bovendien zelf hun veranderproces begeleiden. Het kan en het werkt. Zonder tussenkomst van dure externen. De toepassingen die dat mogelijk maken zijn opgebouwd uit groepsgesprekken in combinatie met persoonlijke ondersteuning via sms. Er zijn toepassingsvormen speciaal voor organisatie ontwikkeling, team-ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

jump voet

If we all jump, we will move the world.

Boekbespreking: MINDFULNESS, in de maalstroom van je leven door Edel Maex.

in de maalstroom edel maex web

De periode rondom de feestdagen zijn bijzonder geschikt om na te denken over het leven. Bewust stil te staan waar we mee bezig zijn. Doen we de goede dingen op de juiste manier? ‘Mindfulness’, wellicht het meest gehypte woord van de laatste jaren is bijzonder geschikt om stil te staan in het hier en nu en de waan van de dag achter ons te laten.

Mindfulness vindt zijn oorsprong in boeddhistische meditatietechnieken. In plaats van voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen, leer je met een milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is.

Met mindfulness leer je hoe je de rust en helderheid kunt opzoeken in jezelf. Ook als het leven je deze rust niet gunt, geeft mindfulness je de vrijheid goed om te gaan met de onrust, zonder jezelf erin te verliezen.

Via mindfulness leer je hoe je steeds weer de rust en helderheid in jezelf kunt opzoeken en zo goed als mogelijk om te gaan met wat zich aandient.

Over het boek “In de maalstroom van je leven”: Psychiater Edel Maex toont ons met dit boek een manier om om te gaan met de maalstroom die het leven is en om rust te vinden in onszelf via mindfulness. Zoals aangegeven is het een oude techniek die in essentie terug gaat naar boeddhistische meditatie. Mindfulness zoals we het nu kennen werd in het Westerse leven geïntroduceerd door Dr. psychiater Jon Kabat-Zinn. MBSR (mindfulness based stress reduction) werd in de VS toegepast door Jon Kabat-Zinn in een acht weken durend stressreductieprogramma. Die acht weken vormen de structuur van dit boek.

Door het grote lettertype en de indeling van het boek blijft het zeer overzichtelijk. Je kan ook zeer gemakkelijk terug grijpen naar bepaalde topics. Als je al een 8-weken cursus volgde kom je nog heel wat extra zaken die niet zo uitgebreid in een mindfulnesstraining worden besproken te weten. Je leert onder anderen meer over de vermoeidheidsfuik, de termen mildheid en hardheid, en het omgaan met heftige emoties en angst.

Edel Maex neemt je in zijn boek mee op een reis die ver genoeg van het zweverige blijft. De integratie van een hoofdstuk over onderwerpen als psychotherapie, het boeddhisme en Jon Kabat-Zinn maakt het af. Jon Kabat-Zinn zelf zorgt voor een nawoord.

Achter in het boek krijg je nog verwijzingen naar andere boeken en websites waarop audiofragmenten voor geleide meditatie te beluisteren zijn.

ISBN 9789020965162

Oefening: Mindful wandelen

Zoek een mooie, rustige plek op in de natuur en maak een rustige wandeling. Tijdens het wandelen kijk je om je heen en neem je alles in je op.

Kijk met de onderzoekende ogen van een alien die op een vreemde planeet terecht is gekomen. Merk ieder bloemetje, bijtje en grassprietje op en geef er je volle aandacht aan.

Ruik aan bloemen en voel de wind in je haar. Ga ook eens op een bankje in het park zitten, luister naar de vogeltjes, zie de meeuwen vliegen en de honden rennen.

Als je merkt dat je ineens weer aan het denken bent is dat helemaal niet erg. Het enige dat je dan moet doen, is je aandacht gewoon weer naar buiten richten.

Quote van de maand december

Suzuki

Wie ben ik?

Omgaan met weerstand

Meer dan 25 jaar ervaring als leidinggevende in het MKB en verenigingsleven en een post-HBO- opleiding tot Coach Practitioner vormen mijn basis. Mijn verbinding met de filosofische achtergrond van de judosport en het bezoek aan de Japanse cultuur heeft geleid tot de ontwikkeling van mijn levensmotto; ‘samen winnen door meeveren’. Zo heb ik geleerd een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de mens binnen zijn organisatie.

Persoonlijke aandacht, respect, verbinding, innerlijke vrijheid en gezondheid zijn mijn kernwaarden.

De wens om volgens mijn eigen inzichten en principes vorm te geven aan de begeleiding van individuen en groepen heeft mij gestimuleerd om een eigen bedrijf te starten in interactiemanagement. In stresssituaties weet ik eigenschappen als positiviteit, humor, oplossingsgericht denken, plannen en organiseren maximaal te benutten t.b.v. een vitale en toekomstgerichte organisatie.

Vanwaar persoonlijke ontwikkeling en energiek leiderschap?

Vanaf het moment dat ik als 18-jarige leiding gaf aan pupillen, binnen een judo-vereniging, heeft mij de vraag geboeid hoe je als leider mensen zo goed mogelijk in positie kunt brengen. Coachen voelt dan ook niet alleen als een hobby, maar ook echt als een voorrecht.

We leven in een hectische wereld, er wordt van alles en nog wat in super hoog tempo van ons verwacht. De technische ontwikkelingen gaan harder dan ooit tevoren. Wordt er nog goed gecommuniceerd? Bouw je voldoende rust in voor je zelf? Beweeg je wel voldoende? Hoe ga je om met al die verwachtingen uit je omgeving? Lig je ‘s nachts wel eens wakker? Hoe hoog leg je de lat voor je zelf?

Kortom, ik help mensen die met wéérzin naar hun werk gaan, zodat ze weer zin in hun werk krijgen.

Mijn aanpak bevordert autonomie, zingeving en meesterschap. Een drietal kernelementen die cruciaal zijn op het gebied van intrinsieke motivatie. Een eigenschap die er voor zorgt dat mensen gezond ouder worden. Dit is een item dat momenteel zowel privé als werk gerelateerd hoog in het vaandel staat.

Ook drink ik graag een kopje koffie (of thee) met je in een persoonlijk gesprek om o.a. hierover van gedachten te wisselen.

Meer weten?

Bel gerust voor een afspraak op 06-835 966 14

Wat is jouw visie? Heb je een leuk onderwerp voor het volgende magazine? Of ken je iemand die graag geïnterviewd wil worden? Laat het mij weten.

Met enthousiaste groet,

hugo foto
handtekening naam

Ik help mensen die wéérzin hebben in hun werk zodat zij weer zin krijgen om te werken.