Persoonlijkheidsanalyse

DISC-teamontwikkeling

Het DISC model is een model dat de complexe werkelijkheid van mensen en hun gedragingen terugbrengt naar een overzichtelijk en begrijpelijk geheel. Knap, als je bedenkt dat dit model rond 1925 in kaart is gebracht door een psycholoog, jurist en professor aan Harvard Medical School. Dr. William Marston is de bedenker en door de jaren heen hebben mensen op zijn model instrumenten ontwikkeld en verfijnd die als heel accuraat te boek staan.

persoonlijkheidsanalyse DISC

Wat levert het op?

 • Effectievere onderlinge communicatie.
 • Fundamenteel inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl.
 • De vaardigheid om conflicten beter te begrijpen, op te lossen of te voorkomen.
 • Onderlinge verschillen te waarderen.
 • Positiever en effectiever samenwerken aan gemeenschappelijke doelen.
 • Na afloop kan bepaald groepsgedrag beter verklaard worden.
 • Het inzicht dat divers samengestelde teams het beter doen dan eenzijdig samengestelde teams.

Wat komt er aan bod?

 • Inzicht in ieders persoonlijke voorkeursstijl op het gebied van communicatie en samenwerking (DISC).
 • Wat dit betekend voor ieders rol binnen een team.
 • Feedback geven op basis van het DISC model.
 • Jouw kwaliteiten binnen het team.
 • Jouw groeigebieden binnen het team.
 • Ervaren wat de wisselwerking tussen de verschillende stijlen oplevert.
 • Teamontwikkeling met behulp van de ontwikkelingsstadia van Tuckman.

Dit uiterst succesvolle en uitgebalanceerde programma geeft onmiddellijke toepassingsmogelijkheden in uw huidige markt en sluit aan op de laatste ontwikkelingen in de commerciële communicatie.

persoonlijkheidsanalyse DISC