omgaan met weerstand

Omgaan met weerstand, Meeveren of Tegenwerken? – de Workshop

De kern van Judo is jezelf te verplaatsen in de ander en meeveren met de kracht van de ander, gebruikmakend van die kracht. Deze basis is de grondslag die deelnemers laat ervaren hoe zij efficiënt kunnen omgaan met weerstand en verandering.

Judo, metafoor voor ‘omgaan met weerstand’

Judo is gebaseerd op een tweetal principes: ‘Voorspoed en algemeen welzijn’ is het eerste. Alles wat gebeurt moet goed zijn voor beide partijen. Zelfs bij een wedstrijd die binnen 2 tellen wordt gewonnen is het de bedoeling dat de ‘verliezer’ in de spiegel kijkt om te zien wat hij  ervan kan leren zodat hij de volgende keer niet dezelfde fout maakt. Het tweede principe houdt in dat alles wat je doet zo  efficiënt en effectief mogelijk moet gebeuren. Een zo groot mogelijk resultaat door zo weinig mogelijk inspanning. Wanneer de een duwt, is het slimmer om te trekken in plaats van terug te duwen. En wanneer de ander trekt is het handiger om te duwen. In beide gevallen verplaats je je volledig in de ander.

omgaan met weerstand

Soms denken wij dat we de ander kunnen veranderen.  Het resultaat is echter ‘weerstand’. Tijdens één van de oefeningen zullen de deelnemers aan den lijve ervaren hoe de ander letterlijk de hakken in het zand zet wanneer jij probeert de ander in beweging te krijgen. Het kwartje valt ’echt’ wanneer de deelnemers ervaren dat wanneer je zelf de eerste stap zet zonder daarbij kracht te gebruiken de ander in onbalans komt zonder weerstand te bieden.

Deze principes worden in deze workshop vertaald naar communicatie en samenwerking. Daarbij wordt een link gelegd naar de 5e eigenschap uit het boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ van Stephen Covey:  ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’. Volgens Covey is dit het geheim van effectieve communicatie.

Wat komt er aan bod tijdens de training ‘Omgaan met weerstand’?

Dit uiterst succesvolle en uitgebalanceerde programma zorgt er voor dat je op een andere manier naar communicatie en samenwerking gaat kijken.

Thema’s zijn Verbinding, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Verplaatsen in de ander en elkaar Verder helpen. Deze gegarandeerd powerpointvrije workshop kan worden ingezet als teambuildingsactiviteit, als energizer voor de after lunchdip of als introductie voor communicatie en of verandertrajecten. Geschikt voor groepen van 5 tot 100+ deelnemers.

omgaan met weerstand