Geweldloze Communicatie vanuit je hart

geweldloze communicatie

Je raakt vast in je emoties van woede, verdriet of frustratie wanneer je in contact treedt met andere mensen. Je verdringt je eigen behoeften omdat je niet gezegd krijgt wat je wilt zeggen zonder uit deze emoties te blijven.  Vaak maak je wel verwijten dat dingen niet gaan zoals jij wil, maar je vergeet te ontdekken wat jouw behoefte is of wat je nu echt van de ander wilt. Herken je dit? Dan is de training ‘geweldloze communicatie’ geschikt voor jou.

Wat levert ‘geweldloze communicatie’ op?

  • Potentiele conflicten veranderen in vreedzame dialogen.
  • Het helpt te zeggen wat we willen zeggen,
  • én te horen waar het bij de ander om gaat.
  • Er ontstaat een beweging naar samenwerking en vertrouwen.
  • Communicatie verloopt ontwapenend, doeltreffend en verbindend.

Wat komt er aan bod tijdens de training ‘geweldloze communicatie’?

  • Motivatie van gesprekspartners, achtergronden van het menselijke doen en laten.  Factoren beheersen als vertrouwen opbouwen, hanteren van  gespreksevenwicht, continuïteit in de relatie  brengen.
  • Waarnemen zonder oordelen, gevoelens herkennen en uiten, verantwoordelijkheid nemen voor deze gevoelens, verzoeken om datgene wat het leven kan verrijken en leren met empathie te ontvangen.
  • Het op de juiste manier reageren op tegenwerpingen, verwijten en beweringen.
  • Compassievol contact maken met jezelf, boosheid uiten, krachtdadig ingrijpen om te beschermen.

Deze uiterst succesvolle en uitgebalanceerde training ‘geweldloze communicatie’ geeft onmiddellijke toepassingsmogelijkheden in uw huidige markt en sluit aan op de laatste ontwikkelingen in de commerciële communicatie.

geweldloze communicatie