Communicatieve vaardigheden,

Horen wat niet gezegd wordt

communicatieve vaardigheden

Communicatieve vaardigheden vormen de basis voor elke succesvolle organisatie. Idealiter loopt interne communicatie via het formele circuit. Er ontwikkelen zich in iedere organisatie echter ook informele communicatielijnen. In deze training worden oorzaken onder de loep genomen, die optimale interne communicatie blokkeren. De deelnemers kijken ook naar zichzelf door middel van een persoonlijke analyse en beeldvorming. Ruime aandacht wordt besteed aan structuren en technieken die open communicatie bevorderen.

Wat levert de training communicatieve vaardigheden op?

  • Effectiever werken aan relaties.
  • Grotere betrokkenheid.
  • Beter samenwerken om gezamenlijke doelen te realiseren.
  • Optimalisatie van kennisdeling.
  • Er wordt duidelijk en op tijd naar de juiste persoon gecommuniceerd

Wat komt er aan bod?

  • Motivatie van gesprekspartners, achtergronden van het menselijke doen en laten.  Factoren beheersen als vertrouwen opbouwen, hanteren van  gespreksevenwicht, continuïteit in de relatie  brengen.
  • Uw organisatie, uw afdeling en uzelf op de juiste manier presenteren bij nieuwe en bestaande relaties. Professioneel een gesprek openen en het initiatief behouden. Interesse wekken bij anderen zodat deze je zullen aanhoren.
  • Behoefte- en probleemanalyses doorvoeren met behulp van effectieve vraag- en interviewtechnieken, het verkrijgen van “diepte en aansluiting” in een gesprek. Helicopterview hanteren.
  • Het op de juiste manier reageren op tegenwerpingen, verwijten en beweringen. Voorkomen van “dominantie” in het gesprek. 
  • Acceptatie verkrijgen. Zodanig de zaken formuleren en presenteren dat de ander deze accepteert. Leren beheersen van verschillende overtuigingsmethodieken om zodanig effectief gesprekken te kunnen voeren.

Dit uiterst succesvolle en uitgebalanceerde programma geeft onmiddellijke toepassingsmogelijkheden in uw huidige markt en sluit aan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van communicatieve vaardigheden.

online en offline training communicatieve vaardigheden